Etapas

  Fase 0: Definir a idea (Completada)

  Durante a primeira fase do proxecto traballouse nun deseño e nunha ferramenta dixital para materializar este deseño, contando coa experiencia de persoas e proxectos de moedas alternativas que axudaron enormemente a decidir os aspectos clave que fan desta moeda unha aproximación orixinal no mundo das moedas alternativas, cuns obxetivos similares ao dos bancos de tempo, sistemas de crédito mútuo e redes de troco, pero cun mecanismo para realizar unha economía con valores diferente: creación monetaria mediante doacións. Durante esta fase xa se poden rexistrar novas usuarias na plataforma pero non hai moeda en circulación.

  Fase 1: Preparativos (En curso)

  Despois de atoparnos varias persoas con interese por desenvolver a idea dímonos conta que era preciso traballar máis aspectos relativos ao propio funcionamento da comunidade e da toma de decisións. Tamén decidimos crear unha asociación para ter unha ferramenta máis de apoio ao proxecto. Durante este primeiro ano a organización interna é áxil e simple: Decidimos todo entre as persoas interesadas nunha reunión online cada pouco tempo. Durante este ano 2020 queremos xuntar un bó número de persoas, empresas e proxectos afíns comprometidas coa moeda e ver se existe ou non un interese real por utilizala. Para iso realizaremos contactos e encontros abertos donde dar a coñecer a moeda e sobre todo lograr que se comprenda e colaboraremos con todas as que se interesen pola nosa moeda. A medida que se vaian incorporando novos proxectos (que percibirán parte da moeda que se vaia creando) iremos incorporándoos á páxina web, xa que son eles quenes encarnan os valores da moeda. Iremos creando moeda en proporción ao interese mostrado polos proxectos e persoas durante este tempo e introducíndoa en circulación un pouco como consideremos. A partir deste momento xa poderemos realizar transaccións entre nós e comezar unha labor forte de difusión e expansión.

  Fase 2: Lanzamento

  A comezos de 2021 realizaremos un lanzamento oficial da moeda a través dun encontro presencial no que levaremos a cabo unha primeira asamblea presencial na que poderemos modificar entre todas as participantes da moeda o funcionamento que aprobaremos para organizarnos durante o seguinte ano, que rexirá a forma de funcionar dos grupos de traballo e cómo se levarán a cabo a toma de decisións sobre canta moeda crear e quenes a reciben. De momento temos elaborada unha proposta co fin de ilustrar a nosa intención de ser o máis democráticos posibles canto antes de forma áxil e sinxela:

  Fase 3: Expansión

  Despois da primeira asamblea a moeda pasa a funcionar da forma establecida. A medida que se incorporan novas usuarias á rede temos a posibilidade de realizar nova creación monetaria e decidir que proxectos reciben as moedas de nova creación. Todas entraremos na rede aportando, xa sexan os nosos saberes, recursos infrautilizados, a nosa forza de traballo, tempo, euros ou calquera outra forma de valor. De todas se espera que participemos activamente na gobernanza da moeda e nos grupos de traballo voluntario na medida das nosas posibilidades para facer entre todas un proxecto horizontal e democrático.

  Crea tu sitio web con WordPress.com
  Empieza ahora
  A %d blogueros les gusta esto: