As preguntas da comerciante

1. Porqué razón adherirme á moeda social?
Para aumentar vendas. Vostede debe pensar si a diminución de público débese a que os seus produtos non son desexados ou si é porque, desexándolles, a xente non os pode mercar porque non ten euros. A moeda social proporciona as compradoras un medio de pago complementario ao euro, aumentando a cantidade de diñeiro en circulación, xa que estimula as vendas.

2. Pero se cobro en moeda social, como pagarei ás miñas provedoras?
Supoñamos que traballa vostede cunha marxe X, o mesmo si é o 60% ou o 10%, o máis probable é que a súa provedora teña que pagarlle en euros, polo tanto é recomendable que venda os seus artigos en moeda mixta: X en euros e 100-X en moeda social. Concretando, si a súa marxe é do 35% nun produto que vostede fixou o prezo en 100€, pode vendelo por 65€, máis o equivalente de 35€ en moeda social.

3. Si igualmente vendo por un total equivalente a 100€, porqué vai mercar agora a clienta, si antes non o facía?
Porque en principio a clienta non se queixa de que o seu produto sexa caro senón que o seu problema é que non ten euros suficientes. Ao reducir a cantidade de euros que vostede lle esixe, está facilitando a venda, aínda que non baixe o prezo. Pense que o camiño tradicional para aumentar vendas, que consiste en baixar o prezo, representa unha mingua da súa marxe comercial que moi rapidamente pode levarlle a ter perdas, en cambio si cobra a súa marxe en moeda social facilita a venda sen perder marxe.

4. Pero que fago eu da moeda social?
Vostede fai o mesmo que o súa clienta, é dicir comprar nos establecementos que a acepten. A auga e a electricidade seguramente teraos que pagar en euros, pero, o alugamento (por exemplo) pode negociar unha parte en moeda social. En canto ao seu sustento persoal, que obtén da súa marxe, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística un 90% da “cesta da compra” realízase en tendas locais, que poden aceptar a moeda local, e só o 10% corresponde a compras externas á localidade, polo tanto en euros. Ademais, conven saber que hai cidades e pobos onde as empresas estableceron redes de intercambio baseadas na moeda social, é dicir que a súa utilidade non está limitada ás vendas polo miúdo. Esta moeda é A súa, pensada para darlle maior liquidez e favorecer os intercambios, a imaxinación dos empresarios pon o resto.


5. Cantos comerciantes aceptan xa a moeda local?
Todas as cousas empezan un día e teñen un período de lanzamento. Está claro que vostede pode pensar que ten un certo risco ata o día en que o número de comerciantes ou de usuarios sexa razoablemente elevado. Nós non queremos que vostede corra ningún risco e propoñémoslle que empezo cun 10% (5% segundo o ramo) en moeda social, de maneira que o peor que lle podería pasar é que faría un 10% (5%) de desconto na venda si non puidese cambiar a moeda social para produtos ou servizos que lle interesen, pero pense que si non se fixo seguramente non fixese esta venda, polo que en realidade gañou máis que perdeu.

6. Que pasa co IVE?
Non hai cambios respecto da súa situación actual, mesmo tipo, o mesmo importe, cóbrase en euros e págase en euros. Para aqueles productos que se ofrezca unha porcentaxe do valor en Sabias, só se declarará o IVE correspondente á proporción en euros do valor total do producto. Así mesmo, informámoslle que hai concellos que están empezando a aceptar o pago de certas taxas municipais en moeda local. Estamos dispostas a falar con aqueles concellos que así o soliciten.

7. É legal o que está facendo?
Sen dúbida, os estatutos do Banco Central Europeo prohiben a calquera persoa ou entidade “emitir billetes de banco denominados en euros”, o que sería un delito tipificado como falsificación de diñeiro. A nosa moeda non son euros nin pretende substituír o euro, é o que en Europa se chaman moedas sociais ou moedas locais, un sistema de promoción do comercio plenamente aceptado.

Só hai que cumprir os requisitos da Lei Europea do Diñeiro Electrónico, que en España publicouse o 27 de xullo de 2011; esta lei pon certas limitacións para que a nova moeda non sexa de uso universal, que non valla para pagar todo en todas as partes, e así que non sexa competencia do euro.

A nosa moeda cúmpreas. O Regulamento que desenvolve a citada lei é claro:

– Artigo 23. Redes limitadas.

– En virtude do artigo 1.3.a) da Lei 21/2011, de 26 de xullo, non estará suxeito á normativa reguladora de diñeiro electrónico, o valor monetario almacenado en instrumentos, cuxo uso estea limitado a:
-a) Nos establecementos do emisor, ou;

– b) dentro dunha rede limitada de provedoras que celebren un acordo comercial directo co emisor do instrumento.

– Considérase que o uso dun instrumento se circunscribe a unha rede limitada si só pode empregarse para a adquisición de bens e servizos nunha determinada cadea de provedoras de bens ou servizos, ou para unha serie limitada de bens e servizos, sexa cal for a localización do punto de venda.
-As provedoras de bens e servizos incorporadas a unha destas redes limitadas deben subscribir un contrato en virtude do cal recoñézanse as obrigacións comúns a todos eles para a aceptación do instrumento e os dereitos dos usuarios do mesmo que , en todo caso, deberán ser idénticos independentemente do provedora do ben ou servizo.

Nota:

O documento orixinal pódese atopar en: https://www.ineval.org/es/exterioridad/las-monedas-sociales/

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: